Home > Stadswinkel > Lezingen > Lezingen 2015
Lezingen van de Stadswinkel 2015 PDF Afdrukken

Tussen 22 september en 12 december 2015 werden 14 lezingen en 4 workshops georganiseerd. De lezingen die gepland waren op dinsdag tussen 12u30 en 14u00 werden in de maatschappelijke zetel van de Stadswinkel gehouden, en de lezingen op donderdag tussen 19u00 en 21u00 vonden plaats in het BIP, Zinneke Zaal.
De workshops gingen door in kleine groepen (maximum 20 deelnemers) op zaterdag van 14u00 tot 17u00 (de plaats veranderde voor elke workshop).
 

PROGRAMMA 2015

DE MIDDAGEN IN DE STADSWINKEL (dinsdag van 12u30 tot 14u00)

 
22 SEPT
Houten deuren en ramen : onderhoud en renovatie
Spreker : Jérôme BERTRAND, kunsthistoricus bij de Stadswinkel
Hoe een juiste diagnose stellen vooraleer je beslist om oud houten buitenschrijnwerk te bewaren of te vervangen ? Welke zijn de onderhouds- en restauratietechnieken ? Hoe de thermische en akoestische prestaties van een deur of bestaand raam versterken ?
 
29 SEPT
Metalen deuren en ramen : onderhoud en renovatie
Spreker : Jérôme BERTRAND, kunsthistoricus bij de Stadswinkel
In de eerste helft van de XXe eeuw worden ijzer en staal gebruikt om ingangsdeuren en vensterramen te maken.  Welke pathologieën komen voor en wat zijn de onderhoudswerkzaamheden ? Welke oplossingen om de thermische en akoestische prestaties van deze vaak onvervangbare elementen te versterken ?
 
06 OKT
Een gebouw verdelen en het brandrisico voorkomen
Spreker : Luc SAUVAGE, Commandant bij de DBDMH
Welke werken zijn noodzakelijk voor de brandpreventie van je gebouw ? Wanneer en hoe moeten ze uitgevoerd worden ? Welke fouten moet je vermijden ?
 
13 OKT
Ventilatie, EPB, Stedenbouw
Spreker : Nicolas VANDERNOOT, Burgerlijk ingenieur bij de Stadswinkel Welke wetgevingen zijn vandaag van toepassing inzake de energieprestatie van de gebouwen en de stedenbouw ? Zijn ze altijd onderling verenigbaar ? Hoe ze in de praktijk te brengen, meer bepaald op het vlak van de ventilatie ?
 
20 OKT
Hoe de juiste vensters kiezen ?
Spreeksters : Hélène DUBOIS, architecte bij de Stadswinkel & Sophie MERSCH, ingenieur - architecte bij de Stadswinkel Welke zijn de criteria voor thermische en akoestische prestaties en m.b.t. de veiligheid ? Hoe eraan voldoen ?
 
27 OKT
De verwarming in woongebouwen (individuele of collectieve verwarming)
Spreker : Nicolas VANDERNOOT, burgerlijk ingenieur bij de Stadswinkel  Welk verwarmingstype aanbevelen : individueel of collectief ? Kan je van het ene naar het andere overschakelen ? Welke verwarmingsketel kiezen ? Hoe warm water produceren ?
 
3 NOV
Voorgevels en puntgevels langs de buitenzijde isoleren
Spreekster : Sophie HOLEMANS, architecte bij de Stadswinkel Wat moet je weten alvorens je aan de isolatie van een gevel of puntgevel begint? Hoe weeg je het belang van de investering af? Welke techniek kiezen? Wat zijn de gevolgen op constructief, stedenbouwkundig en juridisch vlak?

 

DE AVONDEN IN HET BIP (donderdag van 19u00 tot 21u00)

 

24 SEPT
Code van goede praktijk voor akoestiek bij renovatie
Spreker : Jean-Philippe LAHAYE, akoestisch ingenieur ECAM Welke zijn de verschillende geluidsisolatietechnieken inzake renovatie? Welke zijn de minimumeisen en aandachtspunten die moeten worden nageleefd bij de uitvoering van deze verschillende werken? De « code van goede praktijk voor akoestiek » helpt je deze vragen te beantwoorden.

 

01 OKT
Modernisering van liften
Spreker : Geert DE POORTER, algemeen directeur van de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid, FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De modernisatie van liften ten behoeve van de veiligheid, bij verordening geregeld sinds 2003, blijft actueel. Welke stappen dienen de liftbeheerders te ondernemen en binnen welke termijn? Aan welke veiligheidsaspecten moet voldaan worden en welke aanpassingen moeten uitgevoerd worden ?

 

08 OKT
Werkzaamheden in een mede-eigendom
Spreker : Patrick HERREGODS, architect bij de Stadswinkel De werken aan de gemene delen van een mede-eigendom liggen vaak aan de basis van onenigheden en conflicten. Wat is de rol van de verschillende partijen en hoe worden beslissingen genomen ? Hoe worden de werken gefinancierd ? Welke zijn de wettelijke verplichtingen op dit gebied ?

 

15 OKT
Bemiddelingsprocedure en andere alternatieve conflictregelingen
Sprekers : Kristel Boels en Jean-Maël Michez, advocaten bij de Balie te Brussel Burenhinder, problemen met een aannemer, hoe reageren ? Wat kan je doen opdat de situatie niet vastloopt? Is het mogelijk je rechten te laten naleven en een oplossing te vinden die iedereen goedkeurt  ?

 

22 OKT
Muurgemeenheid
Sprekers : Kristel Boels en Jean-Maël Michez, advocaten bij de Balie te Brussel Wat verstaat men onder muurgemeenheid ? Wat is het wettelijk bewijs ervan? Wie moet een gemene muur onderhouden en wie mag erover beschikken ? Wat gebeurt er bij isolatie- of uitbreidingswerken ?

 

29 OKT
Samenhuizen, voor-en nadelen voor huurders en eigenaars
Spreker : Nicolas BERNARD, Professor aan de Université Saint-Louis  Welk statuut ? Welk contract ? Welke verantwoordelijkheden hebben de verhuurder en de medehuurder ? Wat is het juridisch kader voor de toekomst ?

 

05 NOV
Opmerkelijke elementen van uw Brusselse gevel
Sprekers : Guillaume AMAND, architect bij de Stadswinkel & Jérôme BERTRAND, kunsthistoricus in de Stadswinkel Vele sierelementen geven de Brusselse gevels een eigen karakter. Welke zijn de aangepaste onderhouds- en restauratiemaatregelen ? Hoe aanspraak maken op de subsidie klein erfgoed ? 

 

PROGRAMMA WORKSHOP

HOE EEN ONTWERP SCHETSEN ? (zaterdag van 14u00 tot 17u00)
Heb je een ontwerp nodig om je appartement of huis herinterichten, om een stedenbouwkundige aanvraag te vervolledigen zonder architect, of heb je eenvoudigweg zin om een ontwerp te leren lezen en tekenen ? In deze workshop leer je de basis van het bouwkundig tekenen.
 
14 NOV
in het Cultureel Centrum Jacques Franck (Sint-Gillis)
 
21 NOV
in Wolubilis (Sint-Lambrechts-Woluwe)
 
28 NOV
in het Huis van Culturen en Sociale Samenhang (Sint-Jans-Molenbeek)
 
12 DEC
plaats te bepalen
 
 
 
 
 
 
 
 

 Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Leefmilieu Brussel

© Homegrade asbl vzw


Powered by Curbain.be